ບິນ​ຂຶ້ນ​ຈາກ​ສະ​ຫນາມ​ບິນ Centennial Denver ໃນ jet ຂອງ​ເອ​ກະ​ຊົນ

jet ເອກະຊົນການບໍລິການການບິນ charter Centennial ສະຫນາມບິນ Denver

ຄໍາເຫັນໄດ້ປິດ.

ສົ່ງນີ້ໃຫ້ເພື່ອນ