Lear 55 Jet ເອກະຊົນສໍາລັບຂາຍ

Learjet 55 charter ຍົນເຮືອບິນຫລາສໍາຫລັບຂາຍ

ຄໍາເຫັນໄດ້ປິດ.

ບໍ່ປະຕິບັດຕາມການເຊື່ອມຕໍ່ນີ້ຫລືທ່ານຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກເວັບໄຊດັ່ງກ່າວ!

ສົ່ງນີ້ໃຫ້ເພື່ອນ