ສ່ວນຕົວ jet ບິນ Charter ຈາກຫຼືໄປ Paris, ປະເທດຝຣັ່ງ

ສ່ວນຕົວບິນ jet charter ສໍາລັບທຸລະກິດຫຼືການຄ້າຄວາມສຸກຈາກຫຼື Paris

ຄໍາເຫັນໄດ້ປິດ.

ສົ່ງນີ້ໃຫ້ເພື່ອນ