WARUNKI KORZYSTANIA

PROSZĘ PRZECZYTAJ! https://www.wysluxury.com WYMAGA ROZWAŻENIA I WARUNKIEM UMOŻLIWIENIA DOSTĘPU.

ZAPOZNANIE SIĘ I AKCEPTACJA WARUNKÓW KORZYSTANIA ORAZ ZAPOZNANIE SIĘ I AKCEPTACJA POSTANOWIEŃ POLITYKI PRYWATNOŚCI https://www.wysluxury.com SĄ WYMAGANE UWAGI DOTYCZĄCE https://www.wysluxury.com UDZIELENIE PRAWA DO ODWIEDZANIA, CZYTAJ LUB WSPÓŁPRACUJ Z NIM.

WSZYSTKIM OSOBOM ZABRONIONO DOSTĘP DO TEJ STRONY, CHYBA ŻE PRZECZYTAJĄ I AKCEPTUJĄ WARUNKI UŻYTKOWANIA ORAZ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI.

PRZEZ OGLĄDANIE, PRZYJEZDNY, ZA POMOCĄ, LUB INTERAKCJI Z https://www.wysluxury.com LUB Z DOWOLNYM BANEREM, POP-UP, LUB REKLAMY, KTÓRE SIĘ NA NIM WYŚWIETLAJĄ, ZGADZASZ SIĘ NA WSZYSTKIE POSTANOWIENIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA I POLITYKI PRYWATNOŚCI https://www.wysluxury.com.

WSZYSTKIE OSOBY PONIŻEJ WIEKU 18 NIE MA DOSTĘPU DO https://www.wysluxury.com. JEŚLI JESTEŚ POD 18 LAT WIEKU, ODWIEDZANIE CIEBIE JEST NIEZGODNE Z PRAWEM, CZYTAĆ, LUB Wejdź w interakcję z https://www.wysluxury.com LUB JEJ TREŚCI W JAKIKOLWIEK SPOSÓB. https://www.wysluxury.com W SZCZEGÓLNOŚCI ODMÓWIA DOSTĘPU JAKIEJKOLWIEK OSOBOM OBJĘTYM USTAWĄ O PRYWATNOŚCI DZIECI W INTERNECIE (KOPA) Z 1998.

https://www.wysluxury.com ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODMOWY DOSTĘPU JAKIEJKOLWIEK OSOBIE LUB PRZEGLĄDAJĄCEMU Z DOWOLNEGO POWODU. ZGODNIE Z WARUNKAMI POLITYKI PRYWATNOŚCI, KTÓRY AKCEPTUJESZ JAKO WARUNEK OBEJRZENIA, https://www.wysluxury.com MOŻE GROMADZIĆ I PRZECHOWYWAĆ DANE I INFORMACJE W CELU WYKLUCZENIA ORAZ W WIELU INNYCH ZASTOSOWANIACH.

WARUNKI UŻYTKOWANIA MOGĄ OD CZASU DO CZASU ZMIENIAĆ SIĘ. ODWIEDZAJĄCY MAJĄ OBOWIĄZEK POTWIERDZAJĄCY, W RAMACH ROZWAŻENIA O ZEZWOLENIE NA WGLĄD https://www.wysluxury.com, ABY BYĆ INFORMOWANYM O ZMIANACH.

STRONY UMOWY WARUNKÓW KORZYSTANIA

goście, widzowie, użytkownicy, abonenci, członkowie, filie, lub klientów, zwanych łącznie „Odwiedzającymi,” są stronami niniejszej umowy. Strona internetowa oraz jej właściciele i/lub operatorzy są stronami niniejszej umowy, zwaną dalej „Witryną”.

KORZYSTANIE Z INFORMACJI Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ

Chyba że zawarłeś z tą witryną wyraźną pisemną umowę stanowiącą inaczej, goście, widzowie, abonenci, członkowie, filie, lub klienci nie mają prawa wykorzystywać tych informacji w środowisku komercyjnym lub publicznym; nie mają prawa tego nadawać, skopiuj to, Zapisz to, Wydrukuj to, sprzedaj to, ani publikować żadnych fragmentów treści tej witryny. Przeglądając zawartość tej witryny internetowej, wyrażasz zgodę na ten warunek przeglądania i przyjmujesz do wiadomości, że każde nieautoryzowane użycie jest niezgodne z prawem i może narazić Cię na sankcje cywilne lub karne. Jeszcze raz, Odwiedzający nie ma żadnych praw do korzystania z treści, lub ich części, w tym jego baz danych, niewidoczne strony, połączone strony, kod bazowy, lub innej własności intelektualnej, którą może zawierać witryna, z jakiegokolwiek powodu do jakiegokolwiek wykorzystania. Nic. Gość zgadza się na karę umowną w wysokości 100 000 USD oprócz kosztów i rzeczywistych szkód za naruszenie tego postanowienia. Odwiedzający gwarantuje, że rozumie, że akceptacja tego postanowienia jest warunkiem oglądania, a oglądanie oznacza akceptację.

WŁASNOŚĆ STRONY INTERNETOWEJ LUB PRAWO DO KORZYSTANIA, SPRZEDAĆ, PUBLIKOWAĆ TREŚĆ TEJ STRONY INTERNETOWEJ

Witryna i jej zawartość są własnością witryny lub są przez nią licencjonowane. Materiały zawarte na stronie muszą być domniemane jako zastrzeżone i chronione prawem autorskim. Odwiedzający nie mają żadnych praw do zawartości strony. Korzystanie z treści strony internetowej z jakiegokolwiek powodu jest niezgodne z prawem, chyba że odbywa się za wyraźną umową lub zgodą strony internetowej.

HIPERŁĄCZA DO WITRYNY, CO-BRANDING, „FRAMING” I ODNIESIENIA DO WITRYNY ZABRONIONE

O ile strona internetowa nie wyrazi na to wyraźnej zgody, nikt nie może tworzyć hiperłączy do tej witryny, lub ich części, (włącznie z, ale nie ograniczone do, logotypy, znaki towarowe, materiałów związanych z marką lub chronionych prawem autorskim) do nich z jakiegokolwiek powodu. Dalej, nie możesz odwoływać się do adresu URL (adres strony internetowej) tej witryny w jakichkolwiek komercyjnych lub niekomercyjnych mediach bez wyraźnej zgody, nie wolno też „oprawiać” witryny. W szczególności zgadzasz się współpracować z Witryną w celu usunięcia lub dezaktywacji wszelkich takich działań i ponosić odpowiedzialność za wszelkie szkody. Niniejszym zgadzasz się na odszkodowanie umowne ze strony US $100,000.00 plus koszty i rzeczywiste szkody za naruszenie tego postanowienia.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI DOTYCZĄCE ZAWARTOŚCI WITRYNY

Witryna zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za dokładność treści tej witryny. Odwiedzający biorą na siebie całe ryzyko oglądania, czytanie, za pomocą, lub polegać na tych informacjach. O ile nie zawarłeś wyraźnie odmiennej umowy ze stroną internetową, nie masz prawa polegać na jakichkolwiek informacjach zawartych w niniejszym dokumencie jako dokładnych. Strona nie daje takiej gwarancji.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKAJĄCE Z KOMPUTERA LUB OPROGRAMOWANIA WYNIKAJĄCE Z INTERAKCJI Z TĄ STRONĄ INTERNETOWĄ LUB JEJ ZAWARTOŚCIĄ. ODWIEDZAJĄCY PRZYJMUJE WSZYSTKIE RYZYKO WIRUSÓW, ROBAKI, LUB INNE CZYNNIKI ZNISZCZAJĄCE.

Witryna nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia komputerów lub oprogramowania odwiedzającego lub jakiejkolwiek osoby, z którą odwiedzający się później komunikuje, spowodowane uszkodzeniem kodu lub danych, które zostały nieumyślnie przekazane do komputera odwiedzającego. Jeszcze raz, odwiedzający przegląda i wchodzi w interakcję z tą witryną, lub banery, wyskakujące okienka lub wyświetlane na nich reklamy, na własne ryzyko.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY SPOWODOWANE POBIERANIEM

Odwiedzający pobiera informacje z tej witryny na własne ryzyko. Witryna nie gwarantuje, że pliki do pobrania nie zawierają szkodliwych kodów komputerowych, włącznie z, ale nie ograniczone do, wirusy i robaki.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Oglądając, za pomocą, lub wchodzić w jakąkolwiek interakcję z tą witryną, w tym banery, reklama, lub wyskakujące okienka, pliki do pobrania, oraz jako warunek strony internetowej umożliwienia jego zgodnego z prawem przeglądania, Odwiedzający na zawsze zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu szkód dowolnego opisu w oparciu o jakikolwiek czynnik przyczynowy skutkujący jakąkolwiek możliwą szkodą, bez względu na to, jak haniebne lub rozległe, czy to fizyczne, czy emocjonalne, przewidywalne lub nieprzewidywalne, o charakterze osobistym lub biznesowym.

ODSZKODOWANIE

Gość zgadza się, że w przypadku wyrządzenia szkody, za które Witryna jest zobowiązana zapłacić, gość, jako warunek widzenia, obiecuje zwrócić Witrynie wszystkie koszty.

ZGŁOSZENIA

Gość zgadza się jako warunek oglądania, że wszelka komunikacja między Odwiedzającym a Witryną jest uważana za przesłanie. Wszystkie zgłoszenia, w tym ich części, zawarte w nim grafiki, lub jakąkolwiek treść zgłoszenia, stają się wyłączną własnością Serwisu i mogą być wykorzystywane, bez dalszego zezwolenia, do użytku komercyjnego bez jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia. Odwiedzający wyraża zgodę na przekazanie tych informacji wyłącznie Witrynie, które chce na zawsze zezwolić Witrynie na korzystanie w dowolny sposób, jaki uzna za stosowny. „Zgłoszenia” to także zapis Polityki Prywatności.

OGŁOSZENIE

Żadne dodatkowe powiadomienie jakiegokolwiek rodzaju z jakiegokolwiek powodu nie jest wymagane. Odwiedzający wyraźnie gwarantuje zrozumienie, że prawo do powiadomienia jest zrzeczone jako warunek pozwolenia na przeglądanie lub interakcję ze stroną internetową.

SPRZECZANIE SIĘ

W ramach wynagrodzenia wymaganego do przeglądania Witryny, korzystanie z tej witryny lub interakcja z nią, Odwiedzający wyraża zgodę na skorzystanie z wiążącego arbitrażu w przypadku jakichkolwiek roszczeń, spór, lub kontrowersje ("PRAWO") każdego rodzaju (czy w kontrakcie, deliktowe lub w inny sposób) wynikające z tego zakupu lub z nim związane, ten produkt, w tym kwestie ubiegania się, prywatne problemy, i warunków użytkowania.

Arbitraż będzie prowadzony zgodnie z zasadami Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego, które obowiązują w dniu wniesienia sporu do Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego. Informacje o Amerykańskim Stowarzyszeniu Arbitrażowym, jego zasady, a jego formularze są dostępne w Amerykańskim Stowarzyszeniu Arbitrażowym, 335 Madison avenue, Podłoga 10, Nowy Jork, Nowy Jork, 10017-4605. Rozprawa odbędzie się w mieście lub powiecie Sprzedawcy.

W żadnym wypadku widz, gość, członek, abonent lub klient mają prawo do wniesienia sprawy do sądu lub rozprawy z udziałem ławy przysięgłych. Widz, gość, członek, abonent lub klient nie będzie miał prawa angażować się w wykrywanie przed procesem, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w zasadach; nie będziesz mieć prawa do uczestniczenia jako przedstawiciel lub członek jakiejkolwiek grupy powodów w odniesieniu do jakiegokolwiek roszczenia będącego przedmiotem arbitrażu; decyzja arbitra będzie ostateczna i wiążąca z ograniczonymi prawami do odwołania.

Strona wygrywająca otrzyma od drugiej strony zwrot wszelkich kosztów związanych z arbitrażem sporu, w tym opłaty adwokackie, opłaty windykacyjne, opłaty za dochodzenie, koszty podróży.

JURYSDYKCJA I MIEJSCE

Jeśli jakakolwiek sprawa dotycząca tego zakupu zostanie wniesiona do sądu, przed- lub po arbitrażu, Widz, gość, członek, abonent lub klient zgadza się, że jedyną i właściwą jurysdykcją będzie stan i miasto podane w informacjach kontaktowych właściciela strony internetowej, chyba że określono inaczej. W przypadku, gdy spór toczy się w sądzie federalnym, sądem właściwym będzie sąd federalny położony najbliżej adresu Sprzedawcy.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Widz, gość, członek, abonent lub klient zgodzi się na zastosowanie prawa właściwego, we wszystkich przypadkach, być państwem Sprzedającego.

INFORMACJE KONTAKTOWE

Kontakt e-mail: praca[@]wysluxury.com, Wszelkie prawa zastrzeżone.

Private Jet Air Charter Flight WysLuxury Samolot Rental Service Company