شرایط استفاده

لطفا بخوانید! HTTP://نظر گرفتن wysluxury.comREQUIRES و به عنوان یک شرط شما این امکان دسترسی.

خواندن و پذیرش شرایط استفاده و خواندن و پذیرش احکام سیاست حفظ حریم خصوصی از HTTP://wysluxury.com ملاحظات مورد نیاز برای HTTP://wysluxury.com اعطای شما حق بازدید, خواندن و یا با آن ارتباط برقرار.

همه افراد دسترسی به این سایت رد مگر اینکه آنها خواندن و قبول شرایط استفاده و سیاست حفظ حریم خصوصی.

مشاهده توسط, بازدید, استفاده كردن, و یا تعامل با HTTP://wysluxury.com و یا با هر بنر, POP-UP, یا تبلیغات که ظاهر می شود بر آن, شما موافقت مقررات به تمام از این شرایط استفاده سیاست و سیاست حفظ حریم خصوصی HTTP://wysluxury.com.

همه افراد زیر سن 18 می امکان دسترسی به HTTP://wysluxury.com. اگر شما تحت 18 سال های عمر, آن را غیر قانونی برای شما برای بازدید است, خواندن, یا تعامل با HTTP://wysluxury.com و یا محتویات آن در هر صورت. HTTP://wysluxury.com به طور خاص رد می کند به هر فرد است که توسط کودک حاضر قانون حریم خصوصی تحت پوشش (COPA) از 1998.

HTTP://wysluxury.com حق دارد مانع از دسترسی به هر شخص یا بیننده برای هر دلیلی. تحت شرایط سیاست حفظ حریم خصوصی, آن شما را به عنوان یک بیماری برای مشاهده, HTTP://wysluxury.com مجاز به جمع آوری و ذخیره داده ها و اطلاعات را به منظور طرد و برای استفاده دیگر بسیاری.

شرایط استفاده از قرارداد ممکن است تغییر از زمان به زمان. آخرین بازدید از یک وظیفه مثبت, به عنوان بخشی از در نظر گرفتن اجازه دسترسی به HTTP://wysluxury.com, به نگه داشتن خود و اطلاع از تغییرات.

عضو این شرایط و ضوابط استفاده

بازدید کنندگان, بینندگان, کاربران, مشترکین, اعضا, وابسته به, و یا مشتریان, در مجموع به اینجا به عنوان "بازدید ارجاع,"احزاب به این توافقنامه هستند. این وب سایت و صاحبان آن و / یا اپراتورهای احزاب این موافقت نامه هستند, در اینجا به عنوان "وب سایت"

استفاده از اطلاعات از این وب سایت

مگر اینکه شما را به یک قرارداد کتبی بیان با این وب سایت به خلاف وارد, بازدید کنندگان, بینندگان, مشترکین, اعضا, وابسته به, و یا مشتریان حق ندارد به استفاده از این اطلاعات در یک محیط تجاری و یا عمومی; آنها حق ندارند به پخش آن, آن را کپی کنید, آن را ذخیره کنید, آن را چاپ, بفروشش, و یا انتشار هر بخش از محتوای این وب سایت. با مشاهده محتویات این وب سایت شما به این بیماری در حال مشاهده موافق و شما اذعان کرد که هر گونه استفاده غیرمجاز غیرقانونی است و ممکن است شما را به مجازات های مدنی یا کیفری قرار. از نو, بازدید کنندگان هیچ حقی برای استفاده از محتوای, یا بخشی از آن, از جمله پایگاه داده های آن, صفحات نامرئی, صفحات مرتبط, کد های زمینه, و یا سایر دارایی های معنوی سایت ممکن است شامل, به هر دلیلی برای هر آنچه استفاده. هیچ چی. بازدید کنندگان موافق به خسارت منحل در مقدار ایالات متحده 100،000 $ علاوه بر هزینه ها و خسارت واقعی برای نقض این ماده. حکم بازدید کنندگان که او درک می کند که پذیرش این شرط شرط مشاهده است و مشاهده به منزله پذیرش.

مالکیت وب سایت و یا حق استفاده از, فروش, انتشار مطالب این وب سایت

این وب سایت و محتویات آن در تحت مالکیت یا مجوز وب سایت. مواد موجود در وب سایت باید فرض شود به اختصاصی و حق کپی رایت. بازدید هیچ حقی در محتوای سایت. استفاده از محتوای وب سایت به هر دلیلی غیر قانونی است مگر اینکه آن را با قرارداد صریح یا اجازه از وب سایت انجام.

هایپرلینک به سایت, شرکت نام تجاری, "سبک" و ارجاع سایت منع

مگر در مواردی که به صراحت توسط وب سایت مجاز, هیچ کس نمی تواند این سایت لینک, یا بخشی از آن, (شامل, اما نه محدود به, آرم, علائم تجاری, نام تجاری یا مواد کپی رایت) به آنها به هر دلیلی. به علاوه, شما امکان پذیر نیست به مرجع آدرس (آدرس وب سایت) این وب سایت در هر رسانه های تجاری و یا غیر تجاری بدون اجازه, و نه شما را به "چارچوب" مجاز در سایت. شما به طور خاص دیدن همه موارد به همکاری با وب سایت برای حذف و یا غیر فعال هر چنین فعالیت ها و مسئول برای تمام خسارت شود. شما بدینوسیله به خسارت منحل آمریکا دیدن همه موارد $100,000.00 به علاوه هزینه و خسارت واقعی برای نقض این ماده.

سلب مسئولیت برای محتوای سایت

این وب سایت هیچ مسئولیتی در قبال صحت محتوای این وب سایت سلب. بازدید فرض تمام خطر مشاهده, قرائت, استفاده كردن, و یا با تکیه بر این اطلاعات. مگر اینکه به صورتی تشکیل یک قرارداد صریح به خلاف با وب سایت, شما حق ندارد به تکیه بر هر گونه اطلاعات در اینجا به عنوان دقیق موجود دارند. وبسایت چنین تضمیمی ارائه نمیکند.

سلب مسئولیت برای آسیب ناشی از به کامپیوتر و یا نرم افزار خود را از تعامل با این وب سایت و یا محتویات آن. بازدید کنندگان فرض تمام خطر ویروس ها, WORMS, یا عوامل فساد دیگر.

این وب سایت هیچ مسئولیتی در قبال صدمه به کامپیوتر و یا نرم افزار از بازدید کننده و یا هر فرد بازدید کننده پس از آن با ارتباط برقرار از فساد کد یا داده ها است که سهوا به کامپیوتر بازدید کننده در گذشت فرض. از نو, دیدگاه بازدید کننده و تعامل با این سایت, یا آگهی ها و یا پاپ آپ و یا تبلیغات آن را برعهده نمایش داده, در معرض خطر خود را.

سلب مسئولیت برای آسیب های ناشی از دانلودها

اطلاعات بازدید کنندگان دانلود از این سایت را در این معرض خطر خود. وب سایت بدون ضمانت می سازد که رایگان به فساد کشاندن کدهای کامپیوتری هستند, شامل, اما نه محدود به, ویروس ها و کرم.

محدودیت مسئولیت

با مشاهده, استفاده كردن, و یا تعامل در هر صورت با این سایت, از جمله آگهی, تبلیغات, یا پاپ آپ, دانلود, و به عنوان یک شرط از وب سایت اجازه مشاهده قانونی خود, بازدید کنندگان برای همیشه همه حق را به ادعای آسیب از هر و همه توضیحات بر اساس هر عامل علی در نتیجه هر گونه آسیب ممکن اغماض, مهم نیست که چگونه شنیع یا گسترده, اعم از جسمی یا عاطفی, قابل پیش بینی یا پیش بینی نشده, آیا شخصی و یا کسب و کار در طبیعت.

پرداخت غرامت

بازدید کنندگان موافق است که در صورت او باعث آسیب, که وب سایت به پرداخت مورد نیاز است برای, بازدیدکننده, به عنوان یک شرط مشاهده, وعده به بازپرداخت وب سایت برای همه.

موارد ارسال شده

بازدید کنندگان موافق به عنوان شرط در حال مشاهده, که هر گونه ارتباط بین بازدید کنندگان و وب سایت است تسلیم تلقی. تمام موارد ثبت شده, از جمله بخش های از آن, گرافیک موجود بر آن, یا هر یک از محتوای ارائه, باید ویژگیهای منحصر به فرد وب سایت تبدیل شده و ممکن است مورد استفاده, بدون اجازه بیشتر, برای استفاده تجاری بدون در نظر گرفتن اضافی از هر نوع. بازدید کنندگان موافقت خود را تنها برقراری ارتباط است که این اطلاعات را به وب سایت, که آن را بخواهد برای همیشه اجازه می دهد تا وب سایت برای استفاده در هر صورت آن را به عنوان مناسب می بیند. "مطالب ارسالی" نیز ارائه سیاست حفظ حریم خصوصی.

اطلاع

بدون اطلاع قبلی اضافی از هر نوع و به هر دلیلی است که به علت بازدید کنندگان و بازدید کنندگان به صراحت حکم به درک که حق اطلاع به عنوان یک شرط برای اجازه دسترسی به با وب سایت چشم پوشی و یا ارتباط برقرار.

اختلافات

به عنوان بخشی از در نظر گرفتن که وب سایت نیاز برای مشاهده, با استفاده از و یا تعامل با این وب سایت, بازدید کنندگان موافق به استفاده از داوری اتصال برای هر گونه ادعا, اختلاف نظر, و یا جنجال ("مطالبه") از هر نوع (آیا در قرارداد, شبه جرم یا در غیر این صورت) ناشی از یا مربوط به این خرید, این محصول, از جمله مسائل درخواست, مسائل خصوصی, و از نظر مسائل مربوط به استفاده.

داوری به موجب قوانین انجمن داوری آمریکا که در اثر در تاریخ اختلاف به انجمن داوری آمریکا ارسال می انجام شود. اطلاعات در مورد انجمن داوری آمریکا, قوانین آن, و انواع آن در دسترس است از انجمن داوری آمریکا هستند, 335 خیابان مدیسون, کف 10, نیویورک, نیویورک, 10017-4605. شنوایی برگزار خواهد شد در شهر و یا شهرستان از فروشندگان را.

در هیچ موردی باید بیننده, بازدید کننده, عضو, مشترک یا مشتری حق رفتن به دادگاه و یا یک هیئت منصفه دارند. بیننده, بازدید کننده, عضو, مشترک و یا مشتری را به حق شرکت در کشف پیش از محاکمه به جز آنچه در قوانین ارائه شده ندارد; شما را به حق شرکت به عنوان نماینده یا عضو از هر کلاس از مدعیان مربوط به هر موضوع را به داوری ندارد; تصمیم داور نهایی و الزام آور با حقوق محدود از درخواست تجدید نظر خواهد بود.

حزب حاکم باید توسط طرف دیگر برای هر بازپرداخت و همه هزینه های مرتبط با داوری اختلاف, از جمله هزینه وکیل, هزینه های مجموعه, هزینه های تحقیق و تفحص, مخارج سفر.

حوزه قضایی و مکان

اگر هر ماده مربوط به این خرید باید قبل از دادگاه قانون آورده, پیش- و یا پس از داوری, بیننده, بازدید کننده, عضو, مشترک یا مشتری موافق است که تنها و صلاحیت مناسب به دولت و شهرستان اعلام شده در اطلاعات تماس صاحب وب مگر اینکه در غیر این صورت در اینجا مشخص. در صورتی که دادخواهی در دادگاه فدرال است, دادگاه مناسب باید نزدیک ترین دادگاه فدرال به آدرس فروشنده باشد.

قانون قابل اجرا

بیننده, بازدید کننده, عضو, مشترک و یا مشتری موافق است که قانون قابل اجرا به کار گرفته شوند باید, در تمام موارد, باشد که از دولت از فروشندگان.

اطلاعات تماس

تماس با ایمیل: سرویس[@]wysluxury.com, همه حقوق محفوظ است.

هنوز این لینک را دنبال کنید و یا شما از سایت ممنوع!

این را برای یک دوست بفرست