Koeuhi mei he senituli 'o mala'e vakapuna Teniva 'i ha vakapuna fakatautaha

Mala'e vakapuna 'a e ta'u 'e teau Denver fakatautaha vakapuna fakapa'anga ngaue tokoni 'o e puna vakapuna

'Oku tapuni 'a e ngaahi fakamatala.

'Ave ha 'eni ki ha kaungame'a