ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်ထဲမှာ Centennial လေဆိပ် Denver ကနေ Takeoff

Centennial လေဆိပ် Denver ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်စင်းလုံးငှားလေယာဉ်ခရီးစဉ်ဝန်ဆောင်မှု

မှတ်ချက်များကိုပိတ်ထားကြသည်.

မိတ်ဆွေတစ်ဦးအားဤပို့ပါ