လီယာ 55 ရောင်းရန်ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်

Learjet 55 ရောင်းမည်ဇိမ်ခံလေယာဉ်စင်းလုံးငှားလေယာဉ်

မှတ်ချက်များကိုပိတ်ထားကြသည်.

ဒီ link ကိုလိုက်နာမဟုတ်ပါ Do သို့မဟုတ်သင် site မှပိတ်ပင်ထားပါလိမ့်မည်!

မိတ်ဆွေတစ်ဦးအားဤပို့ပါ