ដំបូងពេលវេលាឯកជន Jet Air ជើងហោះហើរភ្ញាក់ផ្អើលអំណោយធម្មនុញ្ញទេសចរណ៍

ដំណើរទស្សនកិច្ចជាលើកដំបូងជាអំណោយទានពេលវេលាឯកជនជើងហោះហើរយន្តហោះអ៊ែរភ្ញាក់ផ្អើលនៅលើធម្មនុញ្ញហោះពាណិជ្ជកម្ម, ជួលយន្ដហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនជួលយន្តហោះអាកាសចរណ៍ WysLuxury នៅក្បែរខ្ញុំនៅ https://www.wysluxury.com/location សម្រាប់អំណះអំណាងក្នុងតំបន់របស់អ្នក.

យោបល់នានាត្រូវបានបិទ.

កុំតាមតំណនេះឬអ្នកនឹងត្រូវបានហាមឃាត់ពីតំបន់បណ្តាញ!

ផ្ញើទៅមិត្តភក្តិ