'Oku ke kumi ha feitu'u fufunaki vakapuna 'ea Charter puna ngaue mei pe ki Sikakou 'Ilinoisi pe pisinisi, Me'a fakatu'upakee, VIP pe fakatautaha 'i he fanga ki'i pusiaki, 'Oku 'ikai ke tau lava 'o tokoni'i koe ke ke ma'u ki ho iku'anga hoko vave?

Malu, Tau'ataina 'i he hassle tu'umalie fakatautaha 'ea Charter ma'a e pisinisi pe fiefia! Lava ke feliliuaki mo e tau'ataina ke fili 'a e ho iku'anga pe turboprops, Seti 'a e mama, midsize 'o e vakapuna seti, Seti fu'u midsize, Seti mamafa mo e pule

httpv://www.youtube.com/watch?v=5VqhIzigk1s

 

'Ave ha 'eni ki ha kaungame'a