ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ Jets: ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ Jet ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ

ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਜੈੱਟ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਸੰਕਟ ਜ ਤੱਕ ਜ ਅਗਲੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ HTTP ਨੂੰ ਜਾਣ://wysluxury.com/location

ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਭੇਜੋ