நீங்கள் இருந்து அல்லது சிகாகோ பகுதியில் ஒன்று வணிக ஒரு தனியார் ஜெட் ஏர் சார்ட்டர் விமானம் சேவை தேடும், அவசர, விஐபி அல்லது செல்லப்பிராணிகளை தனிப்பட்ட, நாங்கள் நீங்கள் விரைவில் உங்கள் அடுத்த இலக்கு பெற உதவ முடியும்?

பாதுகாப்பான, வணிக அல்லது இன்பம் தொந்தரவு இல்லாத சொகுசு தனியார் ஏர் சார்ட்டர்! வளைந்து கொடுக்கும் தன்மை மற்றும் சுதந்திரம் உங்கள் இலக்கு ஒன்று turboprops தேர்வு, விளக்குகள் ஜெட் விமானங்கள், நடுத்தர ஜெட் விமானங்கள், சூப்பர் நடுத்தர ஜெட் விமானங்கள், கனரக விமானங்கள் மற்றும் நிர்வாக

httpv://www.youtube.com/watch?வி = 5VqhIzigk1s

 

ஒரு நண்பர் இந்த அனுப்பவும்