កំណត់​ហេតុ​បណ្ដាញ

នៅខាងក្នុងយន្តហោះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោក Donald Trump របស់

Inside Donald Trump Boeing 757 កងនាវាជើងហោះហើររបស់យន្តហោះយន្តហោះឯកជនយន្តហោះពាណិជ្ជកម្មដែលមានទំហំធំ, a corporate jet and two helicopters for business or personal travel https://www.youtube.com/watch?v=OygETK3-oN4 Donald Trump, ពេលជិះយន្តហោះរបស់ខ្លួន, His Helicopter https://www.youtube.com/watch?v=YO1FMRnanvg [លេខសម្គាល់តារាង = USState /]
អាន​បន្ថែម

កុំតាមតំណនេះឬអ្នកនឹងត្រូវបានហាមឃាត់ពីតំបន់បណ្តាញ!

ផ្ញើទៅមិត្តភក្តិ